ชุดผ้าปูสีพื้นสองสี

ผ้าไมโครเทคคุณภาพดี 100% ทอโครงสร้าง 380 เส้น

ผ้าปูที่นอนเตียงคู่
6'x6.5'x8" Or 5'x6.5'x8"
ผ้าปู 1 ผืน
หมอนหนุน 2 ใบ
หมอนข้าง 2 ชิ้น

ผ้าปูที่นอนเตียงเดี่ยว
3.5'x6.5'x8"
ผ้าปู 1 ผืน
หมอนหนุน 1 ใบ
หมอนข้าง1 ชิ้น

ผ้านวม
60"x 97"
80"x 97"
90"x 97"