บริษัท ไฮเทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมือปี 2546 จากธุรกิจครอบครัว ด้วยความตั้งใจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในกลุ่มสินค้า ผ้าขนหนู เช่น ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ และชุดเครื่องนอน เช่น ผ้าปูที่นอน, ผ้าปูที่นอนรัดมุม, ผ้านวม, ปลอกหมอนหนุน, ปลอกหมอนข้าง, ผ้าห่มนวม, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าคลุมเก้าอี้ และผ้าเช็ดปาก ฯลฯ โดยสินค้าของเรามีการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาทีมีคุณภาพในระดับสากล

    วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศ และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านกลุ่มสินค้าเท็กซ์ไทล์ทั้งในประเทศไทยและในตลาดเอเชีย
เป้าหมายของเรา คือ บริษัทฯ ต้องการพัฒนาตราสินค้า "SWENY" ให้เป็นผู้นำตลาดอันดับต้นๆ ในกลุ่มสินค้าเครื่องนอนในบ้าน ทั้งในประเทศไทยและในตลาดเอเซีย เพราะเราเชื่อมั่นว่า พื้นฐานความสำเร็จของบริษัทคือการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากับตราสินค้า"SWENY"   

  
    หน้าที่ : บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ให้สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ของผู้บริโภคให้มากที่สุดตลอดจนสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตามเวลานัดหมาย 98%
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าผ่าน นวัตกรรมสร้างสรรค์โดยคิดในมุมมองลูกค้าเป็นสำคัญ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
    บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ "SWENY" ให้เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงตลอดไป