ผ้าไมโครเทคคุณภาพดี 100% ทอโครงสร้าง 320 เส้น

ผ้าปูที่นอนเตียงคู่
6'x6.5'x12" Or 5'x6.5'x12"
ผ้าปู 1 ผืน
ปลอกหมอนข้าง 2 ชิ้น
หมอนข้าง 2 ชิ้น

ผ้าปูที่นอนเตียงเดี่ยว
3.5'x6.5'x12"
ผ้าปู 1 ผืน
ปลอกหมอนข้าง 1 ชิ้น
หมอนข้าง 1 ชิ้น

ผ้านวม
60"x 90"
80"x 90"
90"x 90"

ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ ทอโครงสร้าง 280 เส้น


ผ้าปูที่นอนเตียงคู่
6'x6.5'x12" Or 5'x6.5'x12"
ผ้าปู 1 ผืน
ปลอกหมอนข้าง 2 ชิ้น
หมอนข้าง 2 ชิ้น

ผ้าปูที่นอนเตียงเดี่ยว
3.5'x6.5'x12"
ผ้าปู 1 ผืน
ปลอกหมอนข้าง1 ชิ้น
หมอนข้าง 1 ชิ้น

ผ้านวม
60"x 90"
80"x 90"
90"x 90"